Rent a boat

Rent a boat - usluga inznajmljivanja brodova na plažama "Lanterna" i "Slavija".